perjantai 28. maaliskuuta 2014

Nyrkkisääntöjä

Kirjoitanpa tähän nyt selkeyden vuoksi sellaisia karkeita ylestyksiä ja nyrkkisääntöjä, joiden kanssa ei ainakaan mene pieleen. Näkökulma on puhtaan luonnonsuojelullinen ja biodiversiteettiuskovainen. Jotkut linturuovikot jne. ja laajemmat maisemakokonaisuudet ovat vähän moniselitteisempiä ja siten vaikeampia, enkä käsittele niitä.

Mutta näin:
  • Jos se on metsä, oleellista on kuolleiden puiden määrä. Lahopuut ovat ne, joista on pula ja jotka ovat elintärkeitä monille sienille, kääville, hyönteisille, sammalille, joillekin linnuille jne.
    Lahopuu hyvä, siistitty metsä huono.


  • Jos se on keto tai niitty, oleellista on kukkakasvien määrä. Jos se on ruderaatti, oleellista on lisäksi avoimen hiekka- tai soramaan määrä. Niityillä ja kedoilla on rikas kasvilajisto, ja kukat mahdollistavat laajan perhos-, pistiäis- jne. pölyttäjähyönteislajiston. Sekä tietty niitä tukevan linnuston jne. Heinikoitumaan päässyt niitty on kasvistoltaan paljon köyhempi eikä tue vastaavaa eläinlajistoa. Ruderaateilla korostuu myös niiden paahdeaspekti: monille hyönteisille on tärkeää päästä lisääntymään avoimelle hiekalle; ruderaatit ovatkin hyvien kasvikohteiden ohella nimenomaan hyönteispaikkoja.
Kukkaniitty hyvä, tylsä heinikko huono.

  • Jos se on puisto, oleellista on kukkakasvien, pensaiden ja jalopuiden määrä. Kukkakasvit selitin jo yllä. Pusikot ja puut tarjoavat suojaa ja elinpaikkoja pikkulinnuille ja muille eläimille. Kaupungeissa jalopuut korostuvat: ne tukevat esim. joitakin perhosia sekä ihan omaa lahottajalajistoaan. Jalopuut ovat Suomessa leimallisesti etelän ja kaupunkien juttu. Joku Meilahden huvilakeskittymä hakkaa näistä syistä perusruttopuistot aivan mennen tullen.
Vanha kartanonpuisto hyvä, Tapio Wirkkalan puisto huono.

  • Jos se on joki tai puro, oleellista on rantakasvien määrä sekä tulviminen. Rantakasvit tarjoavat suojaa, ruokaa ja elinympäristöjä. Ja niissä on kukkia. Tulviminen taas kuuluu varsin oleellisesti rantaympäristöjen dynamiikkaan.
Siistimätön Vantaanjoki hyvä, betoninen Uutelan kanava huono.

  • Jos se on pelto, oleellista on pientareiden, ojanvarsien yms. rikka- ja kukkakasvien määrä. Koska kukkakasvit sekä suoja ja pesäpaikka eläimille.
Itse pelto tylsä, pellonreunat oleelliset.
  • Jos se on suo, oleellista on se, että se on suo. Koska suot ovat soita, ihan oma juttunsa.

Suo.